Nhân phẩm mới là tài sản lớn nhất, tiêu dùng mãi không hết

Nhân phẩm là chỗ dựa vững chắc nhất, là hậu phương vững vàng nhất của đời người.

Nhân phẩm mới là tài sản lớn nhất, tiêu dùng mãi không hết (Radio)

Tài sản lớn nhất của một người không phải là tiền bạc mà là nhân phẩm

Tiền bạc là vật tiêu hao, tiêu rồi sẽ hết, nhưng nhân phẩm lại là sự tích lũy, càng ngày càng nhiều lên.

Mối quan hệ dựa trên tiền bạc thì không lâu dài, tình cảm đánh đổi bởi nhân cách mới bền vững nhất.

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là chỗ dựa vững chắc nhất, là hậu phương vững vàng nhất.

Người có nhân phẩm tốt thì có nguyên tắc, có giới hạn đạo đức, có thiện tâm và có lương tâm, khi chung sống thì khiến người ta thoải mái dễ chịu, khi quan hệ qua lại thì khiến người ta yên tâm, bởi họ là loại người đáng kết mối thâm giao nhất.

Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm là trình độ học vấn cao nhất, là quân át chủ bài mạnh nhất.

Người có nhân phẩm tốt thì tấm lòng rộng lớn, chân thành đối đãi người, bao dung độ lượng, và không bao giờ để bụng thù hận ai.

Họ biết cách đứng ở vị trí người khác để suy nghĩ xem xét vấn đề, nghĩ cho người khác, và thường xuyên giúp đỡ người mà không cầu được báo đáp.

Nhân phẩm là tiêu chuẩn để kết giao bằng hữu, là bằng chứng của chữ tín.

Người có nhân phẩm tốt thì nói lời giữ lời, người khác tự nhiên sẽ tin tưởng.

Người có nhân phẩm tốt thì phẩm hạnh đoan trang chính trực, thật lòng đối đãi với người.

Bằng hữu dùng nhân phẩm đổi được thì sẽ đủ chân thành. Tình cảm dùng nhân phẩm có được thì sẽ đủ dài lâu.

Nhân phẩm là của cải tiêu dùng mãi không hết, là lợi nhuận lớn nhất.

Gia tài vạn quán cũng không bằng nhân phẩm đoan chính. Ngàn vạn điều tốt đẹp cũng không bằng nhân phẩm tốt đẹp.

Có nhân phẩm tốt đẹp thì sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp, sẽ có những cơ hội tốt đẹp.

Có nhân phẩm tốt đẹp thì trong sáng nghiệp được quý nhân chỉ bảo, gặp khó khăn được người giúp đỡ.

Nhân phẩm trân quý hơn vàng, nhân phẩm khó có hơn báu vật

Người có nhân phẩm tốt thì mãi mãi có khí tiết cốt cách, cho dù một ngày nào đó ở trong cảnh khốn cùng thì cũng không bị lừa bịp dụ dỗ, càng không ti tiện cầu xin, họ sẽ đứng thẳng lưng, đàng hoàng bình thản làm việc, và sẽ có tri kỷ bằng hữu tốt giúp đỡ, sẽ rất nhanh chóng trở lại đỉnh cao.

Làm người thì cái gì cũng có thể vứt bỏ được nhưng không thể vứt bỏ lương tâm, cái gì cũng có thể hủy đi được nhưng không thể hủy đi nhân phẩm.

Nếu nhân phẩm hư hỏng thì dẫu có núi vàng núi bạc cũng bị người ta ruồng rẫy, dẫu dung mạo đẹp thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai yêu thích.

Phẩm hạnh bất chính thì nhân phẩm xấu, dẫu làm gì thì cũng là đức không tương xứng với vị trí, dẫu nói gì cũng chỉ là những lời rác rưởi.

Con người sống cuộc đời này, chỉ làm người có một lần thôi, chớ để tiếng xấu lưu lại nhân gian.

Nên ghi nhớ:

Nhân phẩm là tài sản tiêu dùng mãi không hết, là chỗ dựa vững chắc không gì xô đổ được.

Làm một người có nhân phẩm đoan trang chính trực, có trái tim thiện lương nhân ái, thì ắt có vận tốt, được người trợ giúp, nhất định có phúc báo, được thượng Thiên bảo hộ.

Hoàng Mai
Theo Apollo